სოციალისტური რეალიზმის თეორიული ისტორია – მონოგრაფიის პრეზენტაცია

ვანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

გ ი წ ვ ე ვ თ
რუსთაველის ფონდის გრანტით დაფინანსებული მონოგრაფიის
პ რ ე ზ ე ნ ტ ა ც ი ა ზ ე

სოციალისტური რეალიზმის თეორიული ისტორია (ქართული ლიტერატურის მაგალითზე):

წიგნი I. სოციალისტური რეალიზმის იდეურ-ესთეტიკური თავისებურებანი;
წიგნი II. სოციალისტური რეალიზმის განვითარების ეტაპები საქართველოში.

ავტორები: ნანა გაფრინდაშვილი, მარიამ მირესაშვილი, ნინო წერეთელი.

იხ. ოფიციალური ანონსი: თსუ, სადაც ყველა შესაძლებელი ცვლილებები შეგიძლიათ, იხილოთ. ასევე ფეისბუქზე გახსნილია event-ის გვერდი

სად: თსუ მე-5 კორპუსი, 313-ე აუდიტორია, ჭავჭავაძის 36

როდის: სამშაბათი 6 ივლისი, 15:00 – 17:00

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / შეცვლა )

Connecting to %s